Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu - 1 M mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
Nazwa oddziału

 1 M mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

    Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn, urządzeń i narzędzi, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi).

W ramach nauki realizowane będą przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz kształcenie praktyczne:

- Eksploatacja maszyn rolniczych- zajęcia praktyczne.

Zajęcia indywidualne z uczniem - nauka jazdy (w zakresie kategorii T i B) zgodnie z odrębnymi przepisami oraz nauka pracy maszynami w wymiarze 6 godzin z uwzględnieniem pracy kombajnem zbożowym.

 

Uczeń kształcący się w  zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych w trakcie nauki zdaje egzamin z kwalifikacji:

 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.