Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TŁ technik górnictwa otworowego
Nazwa oddziału

 1 TŁ technik górnictwa otworowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

    Technik górnictwa otworowego jest zawodem związanym z eksploatacją kopalin metodą otworową. Absolwent jest przygotowany:

- podejmowania pracy w przedsiębiorstwa górniczych i geologicznych stosujących w zakresie swojej działalności otworowe technologie;

- prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie górnictwa otworowego (zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi);

- kierowania ruchem zakładu górniczego;

- wykonywania czynności zawodowych wymagających specjalnych kwalifikacji;

- obsługiwania odwiertów oraz maszyn i urządzeń stosowanych podczas wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych, soli kamiennej i siarki;

- prowadzenia procesów technologicznych związanych z wydobywaniem kopalin metodą otworową;

- organizowania i nadzorowania racjonalnej eksploatacji złóż., surowców mineralnych, rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im;

- prowadzenia dokumentacji zakładu górnictwa otworowego.

Absolwenci mogą pracować:

- w budownictwie;

- przy wykonywaniu odwiertów technicznych i budowie studni głębinowych;

- przy eksploatacji wód mineralnych, siarki, soli kamiennej, gazu i ropy łupkowej.

W trakcie trwania nauki uczeń będzie zdawał egzamin z kwalifikacji:

 

GIW.01 Eksploatacja otworowa złóż

GIW.08 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż.