Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TK technik usług kelnerskich
Nazwa oddziału

 1 TK technik usług kelnerskich

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

  Technik usług kelnerskich wykonuje czynności związane z:

- fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych;
- obsługą przyjęć okolicznościowych;
- obsługą kelnerską innych imprez;
- świadczeniem usług cateringowych poza zakładem gastronomicznym;
- kelnerską obsługą gości w pokoju hotelowym.
W związku z rozwojem świadczonych usług na rynku pracy w tej branży w: placówkach żywieniowych, kawiarniach, dostarczaniem posiłków do miejsc pracy, instytucji użyteczności publicznej i do domów klienta, następuje wzrost możliwości zatrudnienia kelnerów, a osoby marzące o podjęciu pracy, otwarciu własnej restauracji czy kawiarni mają szerokie możliwości.
Absolwenci tego kierunku mogą również kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
W trakcie trwania nauki uczeń będzie zdawał egzaminy z następujących kwalifikacji:


HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich.
HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych.