Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TT technik turystyki na obszarach wiejskich
Nazwa oddziału

 1 TT technik turystyki na obszarach wiejskich

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

  Technik turystyki  na obszarach wiejskich jest  zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się
w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
- planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
- planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
- obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.
W trakcie trwania nauki uczeń będzie zdawał egzaminy z następujących kwalifikacji:

HTG.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
HTG.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.     

Po ukończeniu szkoły absolwent może:
- prowadzić działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub agroturystyczne;
- podjąć pracę w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach;
-  kontynuować naukę na kierunkach turystyka i rekreacja, rolniczych, przyrodniczych lub innych.