Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu - 1 TA technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 1 TA technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

  Technik architektury krajobrazu to kierunek kształcenia dla uczniów interesujących się zarówno przyrodą jak i sztuką.

Technik architektury krajobrazu:
- produkuje rośliny ozdobne, 
- projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni;
- wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu; 
- wykonuje projekty zagospodarowania terenów zieleni.

Uczeń technikum architektury krajobrazu w trakcie trwania nauki zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:


OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty uzupełniające:

- Architektura wnętrz;

- Florystyka.

Praktyka zawodowa:

Młodzież realizuje praktyki w wybranym przez siebie lub szkołę (na wniosek ucznia) zakładzie pracy zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.


  DARMOWE PRAWO JAZDY KAT. B I T


Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu znajdzie pracę zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami:

-w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu;
- jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;

- jednostkach administracji samorządowej w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni;

- w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody;

- u właścicieli obiektów krajobrazowych;

- w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych lub jako florysta.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdobywa kwalifikacje uprawniające do korzystania z funduszy Unii Europejskich dla rolnictwa.