Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu - 1g-kucharz
Nazwa oddziału

 1g-kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Kucharz kształtuje umiejętności związane z organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania . To zawód świetnie odnajdujący się na rynku pracy. Daje wszechstronne umiejętności z zakresu branży gastronomicznej, która ma szczególne perspektywy rozwoju w naszym regionie. Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. Kształci absolwenta, który potrafi sporządzać potrawy, napoje. Przygotowywać przyjęcia w formie żywienia w restauracjach i zakładach zbiorowego żywienia a także w formie cateringu. Absolwent potrafi przygotować oferty związane z usługami gastronomicznymi a także aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy. Branżowa Szkoła I Stopnia daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.
Kucharz to zawód świetnie odnajdujący się na rynku pracy. Daje wszechstronne umiejętności z zakresu branży gastronomicznej, która ma szczególne perspektywy rozwoju w naszym regionie. Typowymi miejscami pracy dla kucharza są restauracje, kawiarnie, puby, snack-bary, kafeterie. Może być również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach.
Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie kucharz, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, oferuje kształcenie uczniów w zakresie kwalifikacji
- Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02.
Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.