Zamość
Technikum
Technikum Nr 2 w Zamościu - 1F-technik mechatronik
Nazwa oddziału

 1F-technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

Zawód technik mechatronik jest zawodem szerokoprofilowanym. Mechatronika- to dziedzina techniki wymagająca znajomości zagadnień z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc interesować się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza do projektowania, konstruowania. montażu, demontażu, programowania, użytkowania, diagnozowania oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych. Absolwenci mogą kontynuować naukę  na studiach kierunkowych lub innych. Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Cię nowe technologie, to mechatronika jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębiać. W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii w przemyśle, mechatronik jest aktualnie bardzo atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy zawodem. Zakres przyszłych zadań zawodowych obejmuje produkcję, obsługę i naprawę, wkraczających obecnie do wszystkich dziedzin życia., współczesnych programowanych i sterowanych urządzeń mechanicznych. Sprzęt AGD, samochody, windy, urządzenia klimatyzacji, obrabiarki sterowane numerycznie, to przykłady rozwiązań mechatronicznych. Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należą między innymi:

-projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych

-obsługa i programowanie robotów przemysłowych

-automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych

-projektowanie i serwis układów sterowania  urządzeń i systemów mechatronicznych

-obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

-diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych

-montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Absolwenci technikum mechatronicznego mogą być zatrudnieni w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, na stanowiskach:

konstruktora, technologa lub operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty d/s handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku, diagnosty i serwisanta.

Powyższe zadania zawodowe wymagają przygotowania zarówno w zakresie przedmiotów czysto technicznych takich jak mechanika, budowa maszyn, wytrzymałość konstrukcji, jak też elektrotechnika, elektronika, informatyka, automatyka, pneumatyka i hydraulika. Współczesne urządzenia mechatroniczne to również nowoczesne metody wytwarzania oraz projektowania z zastosowaniem technik komputerowych.

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik mechatronik, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego  kwalifikacje:

- Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów  mechatronicznych  ELM.03.

- Eksploatacja i programowanie  urządzeń i systemów mechatronicznych  ELM.06.

Poprzez kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Zdobycie określonej kwalifikacji potwierdzone będzie świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika mechatronika.

Technik mechatronik to zawód skrojony na miarę XXI wieku, nowoczesnych technologii oraz wszechobecnej automatyzacji,  dającej szansę rozwoju zawodowego oraz perspektywę pasjonującej pracy.