Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu - I TB technik budownictwa
Nazwa oddziału

 I TB technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Zawód – technik budownictwa – jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów zawodowych, takich jak: podstawy budownictwa, dokumentacja budowlana, konstrukcje budowlane, kosztorysowanie, technologia budownictwa, organizacja robót budowlanych, język obcy zawodowy. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych organizowanych w firmach budowlanych w kraju i zagranicą..

Jako absolwent tego kierunku będziesz uczestniczył w robotach budowlanych, będziesz prowadził dokumentację budowy, będziesz przygotowywał i kontrolował produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa i sprawował nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej.

Ponadto, jeżeli uzyskasz tytuł technika budownictwa będziesz mógł sporządzać kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonywać inwentaryzacje budowlane.