Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu - I E murarz-tynkarz
Nazwa oddziału

 I E murarz-tynkarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Opis

Murarz-tynkarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory.

Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy). Murarz-tynkarz pracuje na budowie lub przy remontach obiektów. Często musi wykonywać swoje zadania przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego nie powinien cierpieć na lęk wysokości. Murarze-tynkarze przeważnie tworzą zespoły, w których każdy ma swoje wyznaczone zadania. W tej pracy ważna jest też zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny.