Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu - I D monter sieci i instalacji sanitarnych
Nazwa oddziału

 I D monter sieci i instalacji sanitarnych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny

Opis

Monter sieci i instalacji sanitarnych wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych,  sieci i instalacji kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych i roboty związane z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
We współczesnym świecie intensywnie rozwijają się nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży budowlanej – hydraulicznej rośnie z roku na rok. Absolwent Szkoły Branżowej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy – zatrudnienie znajdzie w różnego rodzaju firmach instalacyjnych, klimatyzacyjnych, przedsiębiorstwach związanych z budową i remontem sieci komunalnych lub będzie mógł prowadzić działalność na własny rachunek. Na ten zawód  jest stałe zapotrzebowanie na rynku pracy.