Zamość
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu - I LO SG/SC/SW
Nazwa oddziału

 I LO SG/SC/SW

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

V Liceum Ogólnokształcące to szkoła, która proponuje kandydatom kształcenie w profilach: straż graniczna, służba celna i stylizacja i wizaż. Uczniowie wybierający profil straż graniczna lub służba celna, oprócz zajęć teoretycznych, uczestniczą w zajęciach praktycznych takich, jak: musztra, szkolenia na poligonie, zajęcia na strzelnicy, patrolowanie granicy, obozy przetrwania. Uczniowie wybierający innowację stylizacja i wizaż dowiedzą się jakie trendy panują w modzie, jaki kolor pasuje do określonego typu urody, jakie kroje ubrań wybrać do określonego typu sylwetki, jak zrobić korektę rysów twarzy dobierając odpowiedni makijaż, a także nauczą się wykonywania makijażu dziennego i ślubnego.

W podaniu prosimy o podkreślenie jednego ze skrótów profilu, który najbardziej interesuje kandydata, gdzie:

SG to profil - straż graniczna,

SC to profil - służba celna,

SW to profil - stylizacja i wizaż.

Szkoła przygotowuje do kontynuacji nauki na studiach wyższych, jak i do pracy. Kończy się egzaminem maturalnym.

Prowadzimy również nabór do klas integracyjnych, gdzie swoje miejsce znajdą uczniowie z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku, słuchu, autyzmem, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym. Klasa integracyjna liczy do 20 uczniów, w tym do 5 posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.