Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu - 1b OGÓLNA
Nazwa oddziału

 1b OGÓLNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis


klasa ogólna                       

Prowadzimy nabór do klasy ogólnokształcącej z rozszerzonym programem nauczania z języka angielskiego i biologii.

Szkoła jest mała i bezpieczna.

Pracujemy na jedną zmianę od godz. 8.00 do 14.45.

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w obiektach zamojskiego OSiR-u (hala, boiska, siłownia, lodowisko).

Szkoła posiada w pełni wyposażoną pracownię komputerową, 2 sale multimedialne, salę TV.

Dodatkowo organizujemy zajęcia: wyrównawcze, pozalekcyjne, przygotowujące do matury.

Nauka w naszych Szkołach jest całkowicie bezpłatna .

Nie pobieramy czesnego, wpisowego, ani żadnych wpłat na Rade Rodziców, czy opłat za świadectwadodatkowo każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie – na zasadzie użyczenia –  zestaw podręczników do każdej klasy.