Zamość
Technikum
Technikum Lider w Zamościu - 1dt INFORMATYK
Nazwa oddziału

 1dt INFORMATYK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik informatyk

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji, informatyka jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • posługiwania się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci
 • posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu
 • posługiwania się komputerami typu PC
 • obsługiwania wybranych rodzajów sieci komputerowych
 • posługiwania się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • dobierania i konfigurowania sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
 • posługiwania się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • projektowania i utrzymywania baz danych i nadzorowanie ich pracy
 • programowania w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++
 • przeprowadzania analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania
 • opracowywania algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych
 • uruchamiania i obsługiwania urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego
 • usuwania uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowanie, jakości ich pracy
 • wykonywania rozliczenia kosztów wyrobów i usług
 • organizowania i utrzymywania własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji