Zamość
Technikum
Technikum Lider w Zamościu - 1ct LOGISTYK
Nazwa oddziału

 1ct LOGISTYK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik logistyk zajmuje się organizacją i zarządzaniem łańcucha przepływu zasobów w organizacji i w sieci podmiotów, analizuje jego skuteczność i efektywność.

W każdej jednostce gospodarującej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • przygotowywania ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych
 • przygotowywania procesu logistycznego
 • dokonywania wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań
 • przyjmowania i kompletowanie zamówienia usług logistycznych
 • dobierania środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych
 • obliczania ilości miejsca do składowania towarów
 • przygotowywania taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych
 • sporządzania dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych
 • prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
 • analizowania kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
 • organizowania przyjęcia i wydania towarów z magazynu
 • organizowania logistyki miejskiej
 • organizowania recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej
 • podejmowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych
 • oceniania jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań
 • ustalania nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie
 • organizowania własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • kierowania i organizowania pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej