Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu - F - europejska
Nazwa oddziału

 F - europejska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Przygotowuje do studiów na kierunkach: 
ekonomia, turystyka, geografia, geodezja, politologia, zarządzanie, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, analityka społeczna
Rozwijanie zainteresowań:
- udział w wykładach i zajęciach warsztatowych organizowanych przez uczelnie wyższe m.in. Uniwersytet Przyrodniczy, PWSZ, KUL, UMCS; 
- rozwijanie zainteresowań turystycznych poprzez udział w wycieczkach przedmiotowych i zajęciach terenowych;
- realizacja ogólnopolskich i szkolnych projektów i programów edukacyjnych o tematyce geograficzno-społecznej i przyrodniczej;