Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu - E - menadżerska
Nazwa oddziału

 E - menadżerska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Przygotowuje do studiów na kierunkach: 
archeologia, architektura,  agroturystyka, architektura krajobrazu, bankowość i finanse, ekonomia, finanse i rachunkowość, geodezja, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna,  inżynieria środowiska, ochrona środowiska,  zarządzanie i prawo w biznesie
Rozwijanie zainteresowań:
- łączenie teorii z praktyką (wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo – turystyczne, )
- udział w spotkaniach z podróżnikami, wykładach o tematyce ekologicznej, geograficznej oraz biznesowej
- uczestnictwo w projektach unijnych oraz wymianach międzynarodowych
- przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach matematycznych, geograficznych i językowych
- udział w zajęciach laboratoryjnych i warsztatowych, organizowanych przez uczelnie wyższe