Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu - D - humanistyczna
Nazwa oddziału

 D - humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Przygotowuje do studiów na kierunkach: 
 prawo,  stosunki międzynarodowe, coaching, dziennikarstwo, politologia, psychologia, socjologia, pedagogika, filologia polska, edytorstwo, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, archiwistyka
Rozwijanie zainteresowań:
- projekty edukacyjne: Filmoteka Szkolna, Literacka Zamojszczyzna, Teraz matura!;
- udział w rozprawach sądowych; 
- koło teatralne; wyjazdy do teatrów;
- lekcje dziennikarstwa w Kronice Tygodnia; lekcje muzealne;
- udział w konkursach przedmiotowych.