Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu - C - językowa
Nazwa oddziału

 C - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

Opis

Przygotowuje do studiów na kierunkach:
filologia angielska, amerykanistyka, iberystyka, filologie skandynawskie, filologia germańska, filologia słowiańska, filologia romańska, europeistyka
Rozwijanie zainteresowań:
- cykliczne warsztaty językowe AIESEC
- udział w wymianach i projektach międzynarodowych
- udział w olimpiadach i licznych konkursach językowych (English Scrabble, Poliglota Roku, Edgar, An der KUL ist Deutch Cool)
- Zamojskie Dni Frankofonii
- Tydzień Języków Obcych