Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu - A - matematyczno-informatyczna
Nazwa oddziału

 A - matematyczno-informatyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Przygotowuje do studiów na kierunkach: 
architektura, bankowość i finanse, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość,  geodezja, informatyka, inżynieria, logistyka, matematyka, mechanika, robotyka, transport
Rozwijanie zainteresowań:
- kółka zainteresowań ze wszystkich przedmiotów rozszerzonych,
- przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach matematycznych,
- rok zerowy z AGH
- zajęcia z programowania
- udział w zajęciach laboratoryjnych i warsztatowych, organizowanych przez uczelnie wyższe UMCS 
w Lublinie, AGH w Krakowie, PWSZ w Zamościu;