Zamość
Technikum
Technikum Nr 3 w Zamościu - 1C Technik elektryk
Nazwa oddziału

 1C Technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

TECHNIK ELEKTRYK (kod zawodu 311303)

Kierunek ten zaowocuje konkretnym, praktycznym i dochodowym  zawodem.  Cała Europa potrzebuje fachowców z tej branży, ponieważ  wszyscy zużywamy coraz więcej energii – od żarówek po telefony komórkowe.     

Uzyskując tytuł Technika Elektryka, możesz prowadzić dochodową działalność gospodarczą, przy zachowaniu dużej mobilności i niezależności zawodowej.

Przy wyborze zawodu należy kierować się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami, możliwościami oraz perspektywą znalezienia pracy w zawodzie. Zawód Technik Elektryk już dziś jest na liście deficytowych zawodów w kraju.

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia technikum w zawodzie Technik Elektryk. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego państwowego z kwalifikacji - otrzymają dyplom Technika Elektryka, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz suplement w języku angielskim uznawany w całej Unii Europejskiej. Praca za granicą – to nie problem, ponieważ  uzyskasz prawo wykonywania zawodu z dyplomem w języku angielskim, dającym prawo pracować we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nauczymy Cię języka obcego zawodowego.

Kwalifikacje zawodowe:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.