Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu - 1J elektryk
Nazwa oddziału

 1J elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Opis

ELEKTRYK (kod zwodu 741103)

Jeden z najbardziej atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów na polskim i europejskim rynku pracy. Ten zawód daje dużą mobilność zawodową. Elektryk może znaleźć zatrudnienie                        w firmach budowlanych, elektrowniach, zakładach energetycznych, zakładach produkcyjnych, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny czy prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową.

W ramach tego zawodu zdobędziesz umiejętności z zakresu projektowania i montażu instalacji elektrycznych; montażu, naprawy i utrzymania maszyn oraz urządzeń elektrycznych; prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży elektrycznej.

kwalifikacje:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.