Zamość
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu - 1P klasa psychologiczno - społeczna
Nazwa oddziału

 1P klasa psychologiczno - społeczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Biologia

Opis

Klasa psychologiczno - społeczna

Dlaczego ten kierunek?

Człowiek, od początku istnienia świata stanowi najciekawszy przedmiot nauki i badań. Jest wiele sposobów dotarcia do fundamentów ludzkich emocji i zachowania. Mimo to niektórzy postrzegają psychologię jako dziedzinę, która owiana jest lekką tajemnicą. 

Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś odkrywać tą tajemnicę, to pierwszym krokiem jest wybór klasy którą Ci proponujemy. 

Jeżeli interesuje Cię człowiek, jego emocje, psychika i natura, potrafisz słuchać i wyciągać z tego wnioski, jesteś dobrym obserwatorem, cechuje Cię wrażliwość i życzliwość, to profil psychologiczno – społeczny jest dla Ciebie.

Zagadnienia:

Profil klasy dotyka między innymi takich zagadnień jak:

  • rozwiązywanie konfliktów (negocjacje i mediacje)
  • analiza procesów podejmowania decyzji
  • rozumienie potrzeb i mechanizmów postępowania ludzi
  • sztuka efektywnego porozumiewania się itp.

Dalsze kształcenie:

W tej klasie przygotujesz się na studia o kierunkach: psychologia, pedagogika, biologia, dziennikarstwo czy politologia. Również kierunki medyczne będą dla Ciebie otwarte: pielęgniarstwo, ratownictwo, fizjoterapia czy dietetyka.