Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 G INFORMATYCZNA
Nazwa oddziału

 1 G INFORMATYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

KLASA INFORMATYCZNA
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to matematyka oraz informatyka. W klasie informatycznej realizowane są dodatkowo zajęcia rozwijające zainteresowania Uczniów takie, jak programowanie, robotyka oraz tworzenie gier 3D.
Atrakcyjne i aktywne metody pracy ułatwią naukę na wysokim poziomie i umożliwią zainteresowanym udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Przedmioty realizowane są zgodnie z podstawą programową liceum ogólnokształcącego.
Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego.
Klasa dla przyszłych kandydatów na studia informatyczne, realizowane na politechnikach.