Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 F HUMANISTYCZNA
Nazwa oddziału

 1 F HUMANISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

Opis

KLASA HUMANISTYCZNA Z ROZSZERZONYM J. ANGIELSKIM
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: język polski, język angielski
Ideą kształcenia humanistycznego jest wychowanie człowieka wszechstronnie wykształconego, refleksyjnego wrażliwego o się szerokich horyzontach intelektualnych, erudyty, człowieka sprawnie posługującego się językami obcymi.
Klasa przeznaczona jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych, aktywnych społecznie, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata.
Nauka w tej klasie ułatwi Absolwentom kształcenie na kierunkach filologicznych, dziennikarstwie, historii, socjologii i innych z zakresu wiedzy humanistycznej.