Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 D DZIENNIKARSKA
Nazwa oddziału

 1 D DZIENNIKARSKA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

KLASA DZIENNIKARSKO-MEDIALNA
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: historia, WOS, język angielski
W ramach zajęć uczniowie poznają pracę w telewizji i prasie lokalnej. Przedsięwzięcie to ma na celu szczegółowe poznanie warsztatu dziennikarza oraz przygotowanie młodych ludzi do pracy w tym właśnie zawodzie. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z zakresu dziennikarstwa, kreowania wizerunku oraz warsztaty w radiu i telewizji.
Klasa dla przyszłych kandydatów na studia o kierunkach: dziennikarskich, politologicznych, stosunków międzynarodowych, socjologii.