Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 C PRAWNICZA
Nazwa oddziału

 1 C PRAWNICZA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

KLASA PRAWNICZA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: WOS, historia.
W ramach zajęć, młodzież poznaje pracę lokalnego sądu, gdzie ma możliwość obserwowania prowadzonych rozpraw z zakresu prawa karnego lub cywilnego. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z zakresu prawa cywilnego, karnego jak również procesu sądowego i mediacji.
Również ma możliwość obserwacji posiedzeń rady miasta, gminy czy powiatu, co daje jej obraz funkcjonowania samorządności lokalnej.
Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach społecznych, np. prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, politologia, religioznawstwo itp.