Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 B DYPLOMACJI
Nazwa oddziału

 1 B DYPLOMACJI

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

KLASA DYPLOMACJI I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: WOS, język angielski
Uczniowie biorą udział w zajęciach z dziedziny dyplomacji i stosunków międzynarodowych, prowadzonych przez byłego ambasadora.
Klasa przygotowuje do działalności w strukturach Unii Europejskiej, zarówno w dziedzinie prawa, historii stosunków międzynarodowych, jak i nowoczesnych metod informacji naukowo-technicznej.
Klasa dla przyszłych kandydatów na studia o kierunkach: prawniczych, politologicznych, stosunków międzynarodowych, socjologii.