Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 A MEDYCZNA
Nazwa oddziału

 1 A MEDYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: biologia, chemia, język obcy
Edukacja w tej klasie ma na celu przygotować uczniów do zdania matury na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, języka obcego
Po ukończeniu klasy biologiczno– chemicznej możesz kontynuować naukę na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, biochemia, bioinżynieria, biotechnologia, technologia energii odnawialnej, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biologia, chemia, fizjoterapia, psychologia.