Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1E TECHNIK HANDLOWIEC
Nazwa oddziału

 1E TECHNIK HANDLOWIEC

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik handlowiec należy do zawodów typowo handlowych. Celem kształcenia w zawodzie technik handlowiec jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym pracownikom handlu, przedstawicielom handlowym. Szczególny akcent kładziemy na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. W naszej szkole zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumenta, regułach współpracy z kontrahentami.