Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1B INFORMATYK - KLASA MUNDUROWA
Nazwa oddziału

 1B INFORMATYK - KLASA MUNDUROWA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik informatyk (klasy mundurowe) - zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Profil wojskowy (realizacja w I oraz III klasie) wprowadza zajęcia specjalistyczne z zakresu edukacji wojskowej oraz sztuk walki. Dzięki współpracy z Jednostkami Wojskowymi uczniowie będą mieli szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowego żołnierza. W ramach programu tej klasy, realizowane będą zagadnienia z zakresu musztry wojskowej, szkolenia bojowego, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego, strzelectwa. Uczniowie będą brali udział w pokazach i uroczystościach wojskowych. Organizowane będą obozy sportowo-obronne.
W ramach zajęć faktultatywnych, organizowane są wycieczki do Jednostek Wojskowych.

Profil celny (realizacja w klasie II) specyfiką klasy celnej jest wprowadzenie do planu nauczania dodatkowych przedmiotów specjalistycznych z zakresu obsługi celnej i międzynarodowego obrotu towarowego, które będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Izby Celnej. Kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów specjalistycznych przybliży szeroki zakres zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania administracji celnej, obrotem międzynarodowym, regulacjami celnymi Wspólnoty Europejskiej i Agencjami Celnymi. Realizacja treści programowych będzie przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i również w formie wyjazdów do różnych miejsc związanych z wykonywanymi zadaniami przez funkcjonariuszy celnych. Zdobyta wiedza powinna dopomóc uczniom tej klasy w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i kreowania własnej kariery zawodowej.

Profil policyjny (realizacja w IV klasie) umożliwia kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy w Policji i agencjach ochrony. Program kształcenia rozbudowany jest min. o podstawy prawa karnego i ustawy o policji, podstawy samoobrony i kryminalistyki oraz naukę strzelania. Przedmiotami wiodącymi są przysposobienie obronne, język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia i wychowanie fizyczne.

W ramach zajęć faktultatywnych, organizowane są wycieczki do Jednostek Policji