Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu - 1CP sprzedawca
Nazwa oddziału

 1CP sprzedawca

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Sprzedawca obsługując nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji) zajmuje się detaliczną sprzedażą produktów. To zawód, który wiąże się z potrzebą ciągłego kontaktu z klientem. Podstawowym zadaniem sprzedawców jest zawsze sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na dobrej znajomości branży, w której sprzedawca jest zatrudniony.

Najbardziej  charaktery styczne  czynności sprzedawcy  to:  informowanie  kupujących  o  cenach  i  właściwościach towarów  oraz  ich  walorach  użytkowych,  odpowiednie  zapakowanie sprzedanego towaru, wypisywanie paragonów i inkasowanie należności za sprzedany  towar.  Poza  tym,  sprzedawca  ma  za  zadanie  orientować  się w  potrzebach  klientów  i  zabiegać  o  zaopatrzenie  punktu  sprzedaży (sklepu)  w  towary  najbardziej  przez  nich  poszukiwane.  Ponadto  Sprzedawca dokonuje systematycznego    przeglądu    magazynowanych towarów,  dba  o  ich  właściwą  konserwację  i  utrzymanie  wartości.

Sprzedawca   może   być   zatrudniony   w   przedsiębiorstwie uspołecznionym, firmie prywatnej, może również prowadzić własną firmę, w której zatrudnia pracowników lub sam wykonuje wszystkie czynności  od   zaopatrzenia,   sprzedaży,   do   końcowych   rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy.