Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu - 1BP piekarz
Nazwa oddziału

 1BP piekarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Piekarz

wytwarza różnego rodzaju pieczywo: chleb, bułki, rogale, itp. Jego podstawowym zadaniem jest: wyprodukowanie pieczywa z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli i mikrododatków - zgodnie z recepturą. Poza tym piekarz obsługuje i czyści maszyny, urządzenia, piece oraz aparatury kontrolno- pomiarowe.

Osoba na tym stanowisku powinna cechować się, m.in.: dokładnością, cierpliwością, umiejętnością współdziałania z innymi pracownikami oraz sprawnością sensoryczną niezbędną do oceny surowców i wyrobu gotowego, a także umiejętnością oceny organoleptycznej na każdym etapie produkcji.

Pracę przede wszystkim znajdziesz w piekarniach. Możesz również otworzyć własną działalność. Większość czasu spędzać będziesz na halach produkcyjnych i w magazynach. Będziesz mieć ciągły kontakt z różnego rodzaju produktami i żywnością, a także maszynami i urządzeniami. Nie ma dużej konkurencji na rynku pracy, jednak warto kłaść nacisk na zdobywanie wiedzy i doświadczenia, aby być cenionym specjalistą w swojej dziedzinie.

W naszej szkole zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą ci na wyprodukowanie chleba i innych wyrobów galanterii piekarskiej. Będziesz umieć wytworzyć różnego rodzaju pieczywo według ustalonych receptur. Praktyki i staże szkoleniowe odbywasz u pracodawcy, z którym szkoła podpisała umowę patronacką, co tym samym daje Ci możliwość zatrudnienia po ukończeniu nauki.