Zamość
Technikum
Technikum Nr 1 w Zamościu - 1H t.handlowiec
Nazwa oddziału

 1H t.handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik handlowiec

Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług.

Nasza szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności własnej firmy handlowej. Tutaj zostaniesz przeszkolony w zakresie organizacji handlu wewnętrznego, wspólnotowego i zagranicznego. Nauczysz się rozpoznawać potrzeby konsumentów, pozyskasz wiedzę z zakresu: towaroznawstwa, działań marketingowych, technik informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawa (cywilnego i handlowego) oraz reguł współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Poznasz możliwości zarobkowania w handlu elektronicznym.  W szkole możesz otrzymać świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kasy fiskalnej,