Zamość
Technikum
Technikum Nr 1 w Zamościu - 1G t.logistyk
Nazwa oddziału

 1G t.logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Logistyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną życia publicznego. W Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej, zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane, i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Logistycy zajmują się działaniami zmierzającymi do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia zysków działalności przedsiębiorstwa poprzez:

 • właściwą organizacje pracy,
 • optymalizację przepływu produktów w zakładzie, magazynie, hurtowni itp.,
 • wyszukiwanie obszarów generujących duże koszty i ich zmniejszanie,
 • optymalizację tras przejazdu i optymalizację ładunku,
 • organizację przewozów samochodowych, kolejowych, morskich i lotniczych (logistyk jest spedytorem),
 • właściwe zarządzanie relacjami z klientem.

W czasie nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Magazynowania: organizacji pracy magazynu, sposobów rozmieszenia towarów w magazynie, właściwego doboru urządzeń do składowania, zasad wyznaczania stref składowania, rodzajów budowli magazynowych, nowoczesnych technik stosowanych w magazynowaniu (systemy kodów kreskowych, sterowanie głosowe i bezprzewodowe itp.)

Zarządzania zapasami: różne rodzaje zapasów i sposoby ich optymalizacji, sposoby analizy ilości zapasów i zasad ich zamawiania, rodzajów zapasów i zasad ich przechowywania itp.

Spedycji i transportu: zasady organizacji transportu w przedsiębiorstwie oraz transportu miejskiego, określania sieci transportowej miasta, określania i zmniejszania kosztów transportowych, optymalizacji wykorzystania środków transportów, rodzajów środków transportu, dokumentacji transportowej
Produkcji: sposobów zarządzania produkcją, określania ilości produkowanych wyrobów, zasady organizowania cyklu produkcyjnego, określania i minimalizowania kosztów produkcji, tworzenia łańcuchów dostaw (sieci hipermarketów, wielkie sieci produkcyjne), analizy podaży i popytu na dany produkt

Ekologii: nowoczesnych metod zarządzania uwzględniających działania proekologiczne, sposobów odzyskiwania (recyklingu) zużytych materiałów i surowców, sposobów przeciwdziałania negatywnym wpływom przedsiębiorstw z różnych branż (produkcyjnych, transportowych i innych) na środowisko przyrodnicze, sposobom organizacji selektywnej zbiórki odpadów

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w firmach przewozowych
 • w firmach komunikacji miejskiej
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • w branży oczyszczania miast
 • w portach lotniczych i morskich
 • w centrach logistycznych,  handlowych i dystrybucyjnych
 • w hiper i supermarketach
 • w urzędach miast i gmin
 • w sklepach internetowych

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej

 • zapasy i magazynowanie

 • logistyka zaopatrzenia i produkcji

 • język obcy w logistyce

 • dystrybucja

 • procesy transportowe w logistyce

 • logistyka w procesach produkcji

 • usługi transportowo-spedycyjne

 • logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

 • planowanie przepływu zasobów i informacji