Zamość
Technikum
Technikum Nr 1 w Zamościu - 1F t.usług fryzjerskich
Nazwa oddziału

 1F t.usług fryzjerskich

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik usług fryzjerskich

Współczesny fryzjer to stylista, kreator, artysta, który dba o piękno i wygląd klienta. Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi fryzjerskie za pomocą różnorodnych narzędzi z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Dba o wyposażenie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskie.

Technik usług fryzjerskich jest zatem osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • stosowania w pracy najnowszych osiągnięć fryzjerstwa i właściwych metod oceny jakości środków kosmetycznych
  • wdrażania nowości w modzie i technikach fryzjerskich
  • obsługiwania i konserwowania urządzeń i przyrządów fryzjerskich
  • kierowania zespołem pracowniczym

W naszej szkole nauczysz się zabiegów fryzjerskich, takich jak: odżywianie włosów,  masaż skóry głowy, strzyżenie i koloryzowanie czy modelowanie i utrwalanie fryzury. Korzystamy z najnowszych osiągnięć z dziedziny fryzjerstwa oraz doskonalimy umiejętności zawodowe. Pracujemy na najnowszym sprzęcie fryzjerskim jak: mikrokamera, nożyczki termiczne, prostownice z podczerwienią czy nowoczesne szczotki prostująco – modelujące.

W trakcie zajęć dużo uwagi poświęcamy kształtowaniu takich cech jak: odpowiedzialność, samodzielność, aktywność, kultura pracy, komunikatywność, spostrzegawczość, podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, precyzja i wrażliwość estetyczna. Szkoła umożliwia absolwentom przystąpienie do egzaminu czeladniczego.

Zdobycie tytułu technika usług fryzjerskich umożliwia otwarcie własnego zakładu fryzjerskiego lub pracę w zakładach i salonach fryzjerskich.