Zamość
Technikum
Technikum Nr 1 w Zamościu - 1A t.ekonomista
Nazwa oddziału

 1A t.ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. To zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach, a nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi także utworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W naszej szkole zajęcia i praktyki nauczą Cię jak: przygotowywać budżet, analizować przychody i zobowiązania, obsługiwać programy finansowo-księgowe, sporządzać PIT-y, korzystać z wiedzy prawniczej w zakresie ekonomii, weryfikować umowy, tworzyć dokumentację analityczną, komunikować się z klientem, biegle posługiwać się językami obcymi (angielski, niemiecki, rosyjski).

Biorąc pod uwagę szybko następujące zmiany w gospodarce rynkowej naszych uczniów przygotowujemy zarówno pod względem kwalifikacji właściwej dla zawodu jak również wyposażamy ich w kierunku ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym. Przyjęty i sprawdzony przez nas tok nauki pozwala na podjęcie dalszego kształcenia  na uczelniach wyższych.

Nasi uczniowie swą wiedzę i umiejętności prezentują na konkursach i olimpiadach: Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,  kurs E-lerningowy SIGG.EDU.PL (Szkolna Internetowa Gra Giełdowa), Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych (szczegółowe opisy i osiągnięcia z poszczególnych przedsięwzięć zamieszczane są na stronie szkoły www.ekonomikzamosc.pl).

Od kilku lat uczniowie technikum ekonomicznego biorą udział w stażach zagranicznych w ramach realizowanych w naszej szkole programów unijnych. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista