Zamość
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu - 1 LP - klasa policyjna
Nazwa oddziału

 1 LP - klasa policyjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Informatyka

Opis

   Klasa policyjna to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą ze służbą w Policji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i potrzebom rynku pracy, oprócz zajęć ogólnokształcących, klasa będzie realizowała przedmiot uzupełniający:
podstawy szkolenia policyjnego oraz przedmiot rozwijający zainteresowania uczniów- szkolenie strzeleckie.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Policji. W programie uwzględnione będą wiadomości z zakresu historii i organizacji Policji, etyki policyjnej, zasad użycia środków  przymusu bezpośredniego, prawa karnego, postępowania dochodzeniowego.

Młodzież zapozna się z przykładowymi testami psychologicznymi.
Na zajęciach wychowania fizycznego  będą dodatkowo realizowane treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

W celu gruntownego przygotowania młodzieży organizowane są obozy szkoleniowe.
W szkole znajduje się odpowiednia baza oraz wyposażenie, np. uaz i radiostacja.


Komenda Miejska Policji w Zamościu umożliwi uczniom zapoznanie się z laboratoriami kryminalnymi, z tajnikami daktyloskopii oraz nauczy musztry.

Podstawowe szkolenie policyjne, szkolenie strzeleckie, a także opanowanie sprawnościowego toru przeszkód, zdecydowanie zwiększa szanse absolwenta przy ubieganiu się o przyjęcie do 
szkoły  policyjnej. Uczniowie klasy policyjnej uczestniczą w zawodach sportowych oraz zawodach z zakresu obronności.
Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych absolwenci klas policyjnych otrzymają 2 dodatkowe punkty podczas rekrutacji do pracy w Policji!


Posiadamy nowoczesną strzelnicę multimedialną.