Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu - 1b sportowa
Nazwa oddziału

 1b sportowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

Dodatkowe wymagania

 sport

Opis

sportowy