Zamość
Technikum
Technikum Lider w Zamościu - 1dt informatyk
Nazwa oddziału

 1dt informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Opis