Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 I INFORMATYCZNA
Nazwa oddziału

 1 I INFORMATYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Język angielski

Opis

Profil informatyczny przeznaczony jest dla miłośników nowoczesnych technologii informatycznych. w ramach profilu realizowany będzie autorski rozbudowany program informatyczny wzmocniony dodatkowym przedmiotem do wyboru dla ucznia: robotyka albo technologie internetowe i mobilne. Zajęcia będą prowadzone w nowoczesnej pracowni komputerowej, wzbogaconej o zestawy do robotyki ( mindstorms i arduino) oraz najnowsze urządzenia wyjściowe (drukarka 3D). Realizacja rozszerzonego zakresu programu z matematyki i języka angielskiego da szerokie możliwości w wyborze studiów wyższych.