Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 P PRAWNICZA
Nazwa oddziału

 1 P PRAWNICZA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

W ramach zajęć, młodzież poznaje pracę lokalnego sądu, gdzie ma możliwość obserwowania prowadzonych rozpraw z zakresu prawa karnego lub cywilnego. Również ma możliwość obserwacji posiedzeń rady miasta, gminy czy powiatu, co daje jej obraz funkcjonowania samorządności lokalnej. Oferta edukacyjna oraz szereg zajęć pozalekcyjnych dają podstawowa wiedze społeczno- prawna pomocna w przygotowaniu się na wiele kierunków studiów: m.in. prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia, dziennikarstwo, psychologia itp.