Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 H HUMANISTYCZNA
Nazwa oddziału

 1 H HUMANISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Historia

Opis

Ideą kształcenia humanistycznego jest wychowanie człowieka wszechstronnie wykształconego, refleksyjnego wrażliwego o szerokich horyzontach intelektualnych, erudyty, człowieka sprawnie posługującego się językami obcymi. Klasa przeznaczona jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych, aktywnych społecznie, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata.