Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 D DZIENNIKARSKA
Nazwa oddziału

 1 D DZIENNIKARSKA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

W ramach zajęć uczniowie poznają pracę w telewizji i prasie lokalnej. Przedsięwzięcie to ma na celu szczegółowe poznanie warsztatu dziennikarza oraz przygotowanie młodych ludzi do pracy w tym właśnie zawodzie.Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjecie studiów na kierunkach humanistycznych lub prawniczych np.:dziennikarstwo, filologie, orientalizm, administracja, prawo, zarządzanie.