Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 C DYPLOMACJI
Nazwa oddziału

 1 C DYPLOMACJI

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Program nauczania przedmiotów rozszerzonych, pozwala rozwijać zainteresowania społeczne, zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i poprzez udział w zajęciach dodatkowych. Klasa przygotowuje do działalności w strukturach Unii Europejskiej, zarówno w dziedzinie prawa, historii stosunków międzynarodowych, jak i nowoczesnych metod informacji naukowo-technicznej.Zakres wiedzy zdobywanej w tej klasie pozwoli na podjęcie studiów na takich kierunkach jak: politologia, prawo, europeistyka, administracja, stosunki międzynarodowe, socjologia itp.