Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1 H GASTRONOMIA
Nazwa oddziału

 1 H GASTRONOMIA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i prawidłowej obsługi konsumenta.Absolwent jest przygotowany do: sporządzania potraw, napojów i półproduktów kulinarnych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów, organizowania produkcji gastronomicznej, zapewniania bezpieczeństwa oraz jakości zdrowej żywności. Technik żywienia i usług gastronomicznych może być zatrudniony w zakładach gastronomicznych, firmach cateringowych, obiektach hotelowych, pensjonatach, domach wczasowych, jednostkach gospodarczych prowadzących działalność gastronomiczną. Absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.
W trakcie kształcenia uczeń ma możliwość uzyskania kwalifikacji wyodrębnionych dla danego zawodu.
Kwalifikacje:
  • K1 Sporządzanie potraw i napojów TG.07
  • K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych TG.16