Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1F HANDLOWIEC
Nazwa oddziału

 1F HANDLOWIEC

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług. Celem kształcenia w zawodzie technik handlowiec jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym pracownikom handlu, przedstawicielom handlowym. Szczególny akcent kładziemy na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. W naszej szkole zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumenta, regułach współpracy z kontrahentami.
W tracie kształcenia uczeń ma możliwość uzyskania kwalifikacji wyodrębnionych dla danego zawodu.
Kwalifikacje:
  • K1 Prowadzenie sprzedaży AU.20
  • K2 Prowadzenie działalności handlowej AU.25