Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1D INFORMATYK - KLASA CELNA
Nazwa oddziału

 1D INFORMATYK - KLASA CELNA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Kształcenie uczniów w ramach przedmiotu wiedza o służbach mundurowych przybliży szeroki zakres zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania administracji celnej, obrotem międzynarodowym, regulacjami celnymi Wspólnoty Europejskiej i Agencjami Celnymi. Realizacja treści programowych będzie przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i również w formie wyjazdów do rożnych miejsc związanych z wykonywanymi zadaniami przez funkcjonariuszy celnych. Zdobyta wiedza powinna dopomóc uczniom tej klasy w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i kreowania własnej kariery zawodowej.
Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania baza danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Uczeń w trakcie kształcenia w zawodzie technik informatyk przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
  • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
  • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
  • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja.
W tracie kształcenia uczeń ma możliwość uzyskania kwalifikacji wyodrębnionych dla danego zawodu.
Kwalifikacje:
K1. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
K2. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Cykl kształcenia 5 lat