Zamość
Technikum
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu - 1B INFORMATYK - KLASA POLICYJNA
Nazwa oddziału

 1B INFORMATYK - KLASA POLICYJNA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Opis
Klasa policyjna umożliwia kontynuowanie nauki lub podjecie pracy w Policji i agencjach ochrony. W ramach przedmiotu wiedza o służbach mundurowych program kształcenia rozbudowany jest min. o podstawy prawa karnego i ustawy o policji, podstawy samoobrony i kryminalistyki oraz naukę strzelania. W trakcie kształcenia uczeń przygotowywany jest również do testów sprawnościowych i testów z wiedzy ogólnej do pracy
w Policji.
Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania baza danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Uczeń w trakcie kształcenia w zawodzie technik informatyk przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
  • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
  • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
  • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja.
W tracie kształcenia uczeń ma możliwość uzyskania kwalifikacji wyodrębnionych dla danego zawodu.
Kwalifikacje:
K1. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
K2. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych