Zamość
Technikum
Technikum Nr 3 w Zamościu - 1O technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 1O technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

TECHNIK URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
...PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI
Kierunek jest połączeniem umiejętności elektryka, hydraulika, montera i wielu innych zawodów, tak więc daje możliwość rozpoznania interesującej Cię branży budowlanej. Masz na to cztery lata w technikum. Zostaniesz ekspertem w dziedzinie energetyki konwencjonalnej i odnawialnej.
Technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej montuje kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę i nadzoruje ich pracę.

W RAMACH KIERUNKU PRZYGOTUJEMY CIEBIE DO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH:
- organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
- w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
- w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej, serwisach w/w urządzeń,
- w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
- hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,
- centrach ekologicznych systemów grzewczych,
- w ramach własnej działalności gospodarczej,
- banku ochrony środowiska,
- urzędy gminny,
- firmy logistyczne,
- sklepy budowlane i kosztorysowanie instalacji,
- firmy zajmujące przetwarzaniem biomasy- peleciarnie, brykieciarnie,
- instalacja ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i ogrzewanie podłogowe,
- montaż turbin wiatrowych.