Zamość
Technikum
Technikum Nr 3 w Zamościu - 1C technik elektryk
Nazwa oddziału

 1C technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Opis

TECHNIK ELEKTRYK
... to KONKRETNY FACH - POTRZEBUJE GO POLSKA I EUROPA BO ELEKTRYK JEST JAK ROPA
Kierunek ten zaowocuje konkretnym, praktycznym i dochodowym zawodem. Cała Europa potrzebuje fachowców z tej branży, ponieważ wszyscy zużywamy coraz więcej energii – od żarówek po telefony komórkowe.
Uzyskując tytuł Technika Elektryka, możesz prowadzić dochodową działalność gospodarczą, przy zachowaniu dużej mobilności i niezależności zawodowej.
Przy wyborze zawodu należy kierować się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami, możliwościami oraz perspektywą znalezienia pracy w zawodzie. Zawód Technik Elektryk już dziś jest na liście deficytowych zawodów w kraju.
Elektryk jest fachowcem zajmującym się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania energii elektrycznej, ale nie tylko.
Każdy budynek musi być wyposażony w różnorakie instalacje: elektryczną, internetową, telewizyjną itp.
Każdy zakład produkcyjny musi odpowiednio gospodarować energią elektryczną, aby produkcja nie przynosiła strat a zyski. Jednocześnie praca przy urządzeniach elektrycznych musi być bezpieczna – to też należy do zakresu działań technika elektryka.

Technikum elektryczne przygotowuje Cię do projektowania, montażu, naprawy instalacji elektrycznych oraz prac konserwacyjnych i naprawczych. Nauczysz się dokonywania pomiarów pracy maszyn elektrycznych, a także przeprowadzania przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania oraz usuwania uszkodzeń.
Jeśli masz zdolności manualne i chcesz zdobyć praktyczny zawód techniczny - profil Technik Elektryk jest godny Twojego zainteresowania.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
Elektryk nie tylko zajmuje się zakładaniem instalacji elektrycznych. Po zdobyciu tytułu technik elektryk można znaleźć pracę w takich podmiotach gospodarczych jak: zakłady energetyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne, zakłady przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, zakłady gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne, zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze), biura projektowe, placówki zajmujące się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI:
Współpracujemy z firmami Ospel, PGE, Elkabel oraz Elpar – wycieczki do stacji transformatorowo-rozdzielczej 220/110/15 kV lub fabryki Elpar produkującej kable i przewody elektroenergetyczne uzupełnią oraz poszerzą Twoją wiedzę elektryczną.